De Mediaboys besteden veel zorg aan het onderhoud van deze website. De informatie die via deze website wordt verstrekt is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen. Toch kunnen De Mediaboys noch de juistheid, noch de volledigheid of de geschiktheid van informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. Informatie wordt zonder welke garantie dan ook verschaft. De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte informatie periodiek, zonder aankondiging, kan worden gewijzigd. De Mediaboys zijn niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte informatie neemt. De Mediaboys kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe, indirecte of incidentele schade die het gevolg zou zijn van, zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de website van De Mediaboys of de onmogelijkheid deze te gebruiken. De Mediaboys kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van de website en verwante informatiediensten. Als u denkt dat informatie op deze website onjuist is, dan verzoeken wij u vriendelijk dit te melden aan De Mediaboys.

contact@demediaboys.nl